Chatbot je efektívny nástroj konverzačného marketingu

chatbotoch za posledné mesiace padlo množstvo odvážnych tvrdení. Ako napríklad, že chatbot patrí medzi jeden z najvyspelejších a najsľubnejších prejavov interakcie medzi ľuďmi a strojmi. Označujú sa za jeden z nástrojov konverzačného marketingu (Conversational marketing), ktorý sa vyznačuje konverzovaním, budovaním vzťahov a vytváraním autentických zážitkov so zákazníkmi v reálnom čase.

chatbot

Komunikácia na e-shope v reálnom momente

Obchod nachádzajúci sa v online priestore dokáže prostredníctvom chatbotov efektívne vykompenzovať osobnú komunikáciu so zákazníkom. Osobná komunikácia so zákazníkom prebieha v kamennej predajni. Bežný spotrebiteľov surfujúci po e-shope má častokrát podobné množstvo (ak nie aj väčšie) otázok. Mať na svojom webe vypísané najčastejšie otázky + odpovede, kontaktný e-mail (na ktorom neodpovedá nik bezprostredne v danom momente) alebo uvedené telefónne číslo, je síce spôsob, ktorým možno komunikovať so zákazníkmi a odpovedať im, ale… . Ale chatbot dokáže interakciu so zákazníkmi posunúť o ďalší level vyššie. Žiadne blogy s najčastejšími otázkami, žiadne emailové adresy, ani odpovedanie na komentáre prostredníctvom sociálnych sietí.

Zákazník vstúpi do Vašej predajne, niekoľko minút si obzerá sortiment a Vy máte šancu nadviazať s ním konverzáciu a krok za krokom ho úspešne presvedčiť na nákup. Celá interakcia začína klasickou formulkou „dobrý deň, ako Vám vieme poradiť?“ Úvodná veta, ktorá môže rozvinúť interakciu so zákazníkom a dotiahnuť jeho nákup do úspešného konca vo Vašej pokladni. Spotrebiteľ na Vašom e-shope je však o tento vplyv obchodného personálu ukrátený a chtiac, či nechtiac je odkázaný pri svojom spotrebiteľskom rozhodovaní len na seba. Vďaka chatbotu na Vašom e-shope, či sociálnej platforme sa odpoveď dostane k zákazníkovi hneď v danom momente, čím sa kopíruje obdobná situácia vzniknutá v kamennej prevádzke.

Čo to teda ten chatbot je?

Z predošlých riadkov si už možno ako tak v predstavách načrtnúť približný obrázok pojmu chatbot. Predstavuje softvér umelej inteligencie, ktorý má schopnosť napodobňovať komunikácie s používateľmi v ich prirodzenom jazyku. Simulácia konverzácie prebieha prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, webovým stránkam či rôznych aplikáciám cez smartfón. Chatbot poskytuje odpovede na základe vstupov od používateľov, ktoré pred zodpovedaním musí zanalyzovať. Podstatným spôsobom zefektívňuje interakciu medzi ľuďmi a prispieva k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Online nakupovanie na e-shope sa v porovnaní s klasickou návštevou obchodu stáva omnoho neosobnejšie, chladnejšie a jednostranné. Telefonický ani emailový zákaznícky servis nedokážu plnohodnotne nahradiť priamu interakciu v obchode. Zároveň si možno uvedomiť, že po využití kontaktných údajov zákazníckeho servisu častokrát siahnu spotrebitelia až pri riešení zásadných problémov s nákupom, zatiaľ čo v kamennej predajni je bežnou súčasťou interakcie so zákazníkom napríklad poradenstvo týkajúce sa tovaru. Možnosť interagovať so zákazníkom v reálnom čase, kedy dochádza k jeho výberu tovaru na e-shope dokáže úspešne a efektívne napomôcť k uskutočneniu nákupu.