Cesta príspevku 2. časť

Lead sk online marketing - Cesta príspevku 2. časť

Podstatná úloha, ktorú plánovanie príspevku zohráva je splniť predstavy zákazníkov. Chcú prezentovať svoje produkty, služby? Je ich cieľom zvýšiť povedomie o svojej značke prostredníctvom stratégie online marketingu? Snažia sa propagovať akcie, novinky? Príspevok musí efektívne splniť svoj cieľ.

Spolupráca so zákazníkom

Kreativita je na zodpovednosti marketéra, avšak častokrát závisí rozsah jeho fantázie pri koncepcii a návrhu príspevkov práve od spolupráce so zákazníkom. Na tvorbe efektívneho a kreatívneho obsahu prezentujúceho značku sa podieľa zákazník, ktorý poskytne viac svojich nápadov, návrhov, prípadne rôznych materiálov v podobe fotiek, či videí.

Bez grafika to nepôjde

Nápad je na svete. Aká je jeho ďalšia cesta? Príspevok putuje ďalej a zakotví u grafika. Jeho práca je v celom procese veľmi kľúčová a nevyhnutná pre úspešné zverejnenie príspevku. Grafik z nápadu vytvorí vizuál, ktorý predstavuje marketérov nápad premietnutý na obrazovku nášho počítača. Niet pochýb o tom, že grafická práca má svoje významné postavenie v celom procese tvorby príspevkov pre zákazníkov.

Kam príspevok zverejniť? Vhodná sociálna sieť

Splníme bod- „Čo zverejniť?“, avšak stále treba odpovedať na otázku- „Kam to zverejniť?“. Za posledné roky sa online svet rozrástol o veľké množstvo sociálnych sietí, kde sa sústreďuje čoraz viac a viac používateľov. Používatelia, ktorí trávia svoj čas na Internete sú samozrejme i potenciálnymi zákazníkmi, ktorých môže upútať Vaša reklama.

Musíme poznať našu cieľovú skupinu

Predtým, ako príspevok putuje na svoju online cestu uverejnenia, je potrebné zamyslieť sa, ktorá sociálna sieť je pre konkrétny produkt/ biznis/ službu ideálna a bude efektívne napĺňať stanovené ciele a prinášať želaný profit. Pre voľbu správnej sociálnej siete je nutné poznať cieľovú skupinu, ktorú svojími príspevkami chceme osloviť. Mamičky, teenegeri, či podnikatelia? Každý z používateľov môže svoj čas sústrediť najčastejšie na inej sieti.