Čas strávený na Facebooku a Instagrame

Lead sk online marketing- #Čas strávený na Facebooku a Instagrame

Nová funkcia na Facebooku

Zakladateľ sociálnej siete Facebook- Mark Zuckerberg označil efektívnejšie a zmysluplnejšie využitie času na Facebooku za jeden z cieľov, ktoré chce pre svoje digitálne dielo v roku 2018 dosiahnuť. O novej funkcíi, ktorá má ukazovať čas strávený na Facebooku sa začalo šepkať počas letných mesiacov tohto roku a v Novembri zavítala do naších digitálnych životov oficiálne. Nová funkcia od tvorcov fenoménu Facebooku bola pomenovaná ako ,Your Time on Facebook´. Jej vznik predchádzal vlastný výskum Facebooku venujúci sa problematike stráveného času na ňom. Funkcia sa rozvíjala i na základe spolupráce s rôznymi odborníkmi a organizáciami venujúcimi sa duševnému zdraviu.

Pomôže nám odstraniť náš zlozvyk?

Táto praktická vymoženosť často používanej sociálnej siete bola vytváraná s cieľom pomôcť obmedziť častú potrebu užívateľov kontroly diania na Facebooku, teda to naše klasické, rutinné, často nezmyselné scrollovanie našej nástenky. Povedzme si však úprimne, zlozvyk neustáleho nutkania kontrolovať, čo je nové na  Facebooku nedokáže odstrániť žiadna digitálna funkcia tak ľahko. Môže však poslúžiť k nášmu sebauvedomeniu, že to občas možno preženieme…

Kde v aplikácíi Facebook nájdeme Your Time on Facebook?

Funkcia sa najskôr sprístupnila pre používateľov Facebooku a Instagramu z USA a postupne sa aktivuje i pre ostatných. Prehľad stráveného času na Facebooku nájdeme v aplikácíi medzi Nastavenia a súkromie. Dôvod, prečo mnohí novú funkciu nemajú je staršia verzia aktualizácie.

Poskytuje viac, než len priemer času stráveného na Facebooku

Funkcia Your Time on Facebook umožňuje užívateľovi nastavenie denného limitu času stráveného na Facebooku, ktorý si môže každý uživateľ nastaviť podľa svojich potrieb. K dispozícíi sú i upozornenia poukazujúce na fakt, že sme na sociálnej sieti strávili príliš veľa času. Facebook nám sprístupňuje denný časový priemer, ale i týždenný prehľad. Okrem základných prehľadov a notifikácíi umožňuje aj úpravu preferencíi tak, aby sa nám na Domove zobrazovalo viac príspevkov od ľudí, na ktorým nám záleží a teda nestrácať čas sledovaním príspevkov, ktoré pre nás nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.

Lead sk online marketing- #Čas strávený na Facebooku a Instagrame 3

Instagram za Facebookom vôbec nezaostáva

Veľa z nás si však všimlo, že posledné mesiace nastalo „sťahovanie národov“ z Facebooku smerom na Instagram. V súčasnosti nie je u mnohých ani tak znepokujujúcie množstvo času stráveného na Facebooku, ako prescrollované hodiny denne na Instagrame. Instagrame ide ruka v ruke so svojím starším bratom Facebookom a ponúka svojim uživateľom rovnakú funkciu s prehľadom času strávenom na ňom. Našu aktivitu nájdeme v aplikácíi úplne hore- napravo, po kliknutí na ikonku v rohu. Instagram nám ponúka možnosť nastaviť si denné pripomenutia, vybrať si, ktoré notifikácie nám Instagram bude dávať do pozornosti i možnosť odstaviť okamžité upozornenia. Prehľad je prístupný aj pre firemné účty.

Lead sk online marketing- #Čas strávený na Facebooku a Instagrame 4

Aké su postoje platform Facebook a Instagram k novej funkcii?

Kevin Systrom, otec Instagramu sa na úkor poskytnutia informácíi o množstve času stráveného na sociálnych sieťach vyjadril, že je zodpovednosťou každej korporácie, aby bola v tejto problematike úprimná, ,, a my berieme zodpovednosť vážne“, prehlásil. Facebook spoločne s Instagramom prehlásili vo svojom verejnom vyjadrení o novej funkcíi, že chcú, aby čas strávený na týchto platformách bol viac inšpiratívny, zmysluplný a pozitívny. Prostredníctvom týchto nástrojov chcú užívateľom ponúknuť viac kontroly nad ich časom stráveným na sociálnych sieťach. Firmy v spoločnom prehlásení vyjadrili i podporu rozhovorom medzi rodičmi a tínedžermi na tému internetových návykov.

Efektívne využitie novej funkcie je však na individuálnom posúdení každého z nás. Mnohí sa snažia svoj čas strávený na Facebooku obmedzovať len na základe používania Messengeru, pričom samotnú aplikáciu Facebook nemajú nainštalovanú. Povedzme si  úprimne, je desivé občas vidieť, že človek stratil dve hodiny čistého času práve prezeraním fotiek na Instagrame. Náš čas nám nikto nevráti, sami sme jeho pánmi a sami rozhodneme koľko z neho sme ochotní venovať sociálnym sieťam. Pravidlo zlatej strednej cesty, všetko z mierou však?