CENNÍK ONLIFE AGENCY

BALÍČEK BASIC ONLINE MARKETING
150 €
Mesačne
Správa Facebooku
Správa Instagramu
Objednať
Balíčky a ich ceny sa upravujú podľa individuálnych požiadaviek a vzájomnej dohody.
BALÍČEK MAXI ONLINE MARKETING
400 €
Mesačne
Správa Facebooku
Správa Instagramu
Správa Google Adwords
Grafické služby
E-mailing
Článok
Objednať
Balíčky a ich ceny sa upravujú podľa individuálnych požiadaviek a vzájomnej dohody.

NAŠE SLUŽBY

GOOGLE ADWORDS
Dynamický remarketing
Optimalizácia rozšírení reklám
Zabezpečenie, čo najvyššieho CTR
Doplňovanie kampaní, reklám a kw
Feed
Nastavenia
Mesašná analýza
SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA
CRM
CRM Cloud
Fakturačný a skladový systém
Podvojné a jednoduché účtovníctvo
Personalistika a mzdy
VTZ - evidencia a správa vyhradených technických zariadení
CMMS- riadenie údržby a správa porúch
WEB STRÁNKA
Web dizajn
Responzívny dizajn
Support
Copywriting
Grafika
E-mail
Doména + hosting
SSL certifikát
GRAFICKÉ SLUŽBY
Grafické návrhy
Bannery
Ponukové listy
Vizitky
Bannery
Katalóg
Letáky
Grafické návrhy na bilboardy