CENNÍK

CENNÍK

BALÍČEK BASIC
150€
mesačne
Mesačný plán, content (tvorba príspevkov, grafických bannerov a textov k príspevkom) a tvorba reklám
Správa Facebooku
Správa Instagramu
Objednať
Balíčky a ich ceny sa upravujú podľa individuálnych požiadaviek a vzájomnej dohody.
BALÍČEK ACTIV
200€
mesačne
Naviac k balíčku Basic, denná správa Instagramu, Instagram Stories
Správa Facebooku
Správa Instagramu
Instagram Stories
Objednat
Balíčky a ich ceny sa upravujú podľa individuálnych požiadaviek a vzájomnej dohody.