7 kľúčových prvkov pre tvorbu kvalitných príspevkov na Facebook

Pozornosť užívateľa sociálnych sietí si musíte získať už v priebehu pár sekúnd. Avšak samotná grafika nepredstavuje jedinú vec, na ktorú by ste mali myslieť.

Zamerajte sa na týchto 7 vecí a vytvárajte príspevky, ktoré budú vašich sledovateľov zaujímať.

  1. Cieľ

Zostavením správnej stratégie a vytýčením konkrétnych cieľov docielite zväčšenú aktivitu fanúšikov. Či už ide o zapojenie sa vo forme komentovania alebo lajkovania, navštívenie webovej stránky alebo uskutočnenie nákupu, vždy si stanovte jasný cieľ

2. Téma

Pokiaľ téma nebude pre publikum relevantná, ich záujem bude nízky. Vytvárajte príspevky, ktoré svojou tematikou oslovia a budú sa fanúšikom páčiť. Zároveň nezabúdajte na súvis témy s vašou stránkou.

3. Cielenie

Využite štatistiky o vašich sledovateľoch a následne prispôsobte príspevky. Zamerajte sa na analýzu publika – vekovú skupinu, pohlavie, kde žijú alebo ich záujmy.

4. Text

Používatelia obľubujú stručné texty s relevantnými informáciami. Vyhýbajte sa dlhým textom a najmä zlej gramatike. Majte na pamäti, že príspevky by mali odrážať spôsob komunikácie vašej značky.

5. Vizuál

Či už sa zameriate na statické obrázky, GIFy alebo videá, publikujte obsah vo vysokej kvalite. Nízke rozlíšenie pokazí dojem a používatelia s ním nebudú interagovať. Vzhľadom na to, že väčšina fanúšikov pristupuje k obsahu cez mobilné zariadenia, uistite sa, či je vizuál a text viditeľný a čitateľný.

6. Čas uverejnenia

Čas kedy sú používatelia najviac aktívni sa líši aj podľa cieľovej skupiny. Preto ak chcete, aby váš obsah videlo čo najviac ľudí, zistite si, v akých časoch by bolo najvhodnejšie príspevky publikovať.

7. Výzva na akciu

Vašou úlohou je povedať publiku, čo od neho očakávate. Či už chcete návštevu web stránky, predaj alebo interakciu, je nutné to vyjadriť. Použitím slovies ako – prihlásiť sa na odber, klikať, zaregistrovať sa, uvediete používateľa do činnosti.

Zamerajte sa na tvorbu úspešných príspevkov a poskytujte vašim fanúšikom kvalitný a relevantný obsah, ktorý bude mať pre nich hodnotu.