KOMPLETNÉ GDPR RIEŠENIE

ČO JE GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

PREHĽADNÝ SYSTÉM O ZÁKAZNÍKOCH A ZÁKAZKACH, PRÍLEŽITOSTIACH A PREDAJI, OBCHODNÍKOCH A AKTIVITÁCH

Nariadenie GDPR predstavuje najkomplexnejšiu úpravu a reguláciu práce s osobnými údajmi. Zavádza množstvo nových pojmov a kategórií. Vedľa tradičných údajov, ktoré sú všeobecne chápané ako osobné, sem patria aj údaje technického rázu (IP adresa alebo cookies), a ako kategórie údajov hodné zvláštneho zreteľa definuje osobné údaje vypovedajúce o pôvode, politických názoroch, náboženskom či filozofickom vyznaní, zdravotnom stave a pod., genetické a biometrické údaje, osobné údaje detí a pod.

GDPR všeobecne reguluje zaobchádzanie s akýmikoľvek informáciami vzťahujúcimi sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe. Stanovuje povinnosti pre správcov aj spracovateľov údajov (vrátane povinnosti hlásiť akýkoľvek incident v oblasti práce s osobnými údajmi a ich ochrany), definuje podmienky, za ktorých môžu byť také údaje spracovávané, stanovuje pre ich spracovanie množstvo pravidiel a dáva subjektom týchto informácií množstvo práv. Zavádza tiež rolu poverenca pre ochranu osobných údajov.

Kompletné nastavenie systému

Evidencia

Automatická správa dát

Správa súhlasov dotknutých osôb

Portál pre dotknuté osoby na online správu poskytnutých súhlasov

Vendor Risk Management

Universal Consent and Preference Management

Enterprise Preference Management

Incident & Breach Management

Záznamy o spracovateľských činnostiach

API Implementácia

Workflow súhlasu a požiadaviek dotknutých osôb

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

Lead sk online marketing- # Plánovanie príspevkov na Instagram 1.
Plánovanie príspevkov na Facebook umožňuje prehľadne a efektívne postovať obsah v čase, ktorý si sami vopred zvolíme.…
Celý článok
Lead sk online marketing - Cesta príspevku 2. časť
Podstatná úloha, ktorú plánovanie príspevku zohráva je splniť predstavy zákazníkov. Chcú prezentovať svoje produkty, služby?…
Celý článok
Lead sk online marketing- # Facebook Creator Studio
Facebook prináša pre správcov stránok nový nástroj- Facebook Creator Studio, ktorý bude pomáhať k efektívnejšiemu spravovaniu…
Celý článok
Lead sk online marketing- #Čas strávený na Facebooku a Instagrame 2
Nová funkcia na Facebooku Zakladateľ sociálnej siete Facebook- Mark Zuckerberg označil efektívnejšie a zmysluplnejšie využitie času…
Celý článok