KOMPLETNÉ GDPR RIEŠENIE

Kompletné nastavenie systému

Evidencia

Automatická správa dát

Správa súhlasov dotknutých osôb

Portál pre dotknuté osoby na online správu poskytnutých súhlasov

Vendor Risk Management

Universal Consent and Preference Management

Enterprise Preference Management

Incident & Breach Management

Záznamy o spracovateľských činnostiach

API Implementácia

Workflow súhlasu a požiadaviek dotknutých osôb

V PRÍPADE ZÁUJMU O GDPR NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ